Bokhöjden vårdboende

Välkommen till Bokhöjden vårdboende som vi haft kommunens förtroende att driva sedan 2015. Boendet ligger i Hjärnarp vid foten av Hallandsåsen, precis i utkanten av bokskogen.

Video

Om boendet

Vårdboendet är om 18 lägenheter för demenssjuka i en enplansbyggnad. Lägenheterna fördelar sig i två flyglar om 9 lägenheter på vardera flygel. Vi har uteplats och trädgård i anslutning till varje avdelning. Varje lägenhet är om 1 RoK och 35 kvm med kokplatta och vask.

Vår utemiljö inbjuder till utevistelse och sommartid förlägger vi många av dagens aktiviteter i vår trädgård. Du ges möjlighet att sätta din personliga prägel på din nya bostad genom att ta med dig egna möbler, textilier och husgeråd.

Vård & Omsorg

En av våra medarbetares viktigaste uppgifter är att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg som ges på Bokhöjden. Vi sätter dig i första rum och strävar efter att tillgodose dina behov och önskemål.

I samband med inflyttning får du omgående en kontakt med tjänstgörande sjuksköterska som upprättar en vårdplan och säkrar dina hälso- och sjukvårdsinsatser från dag ett. Vår rehabpersonal kontaktar dig för att bedöma om det finns behov av rehabinsatser eller tekniska hjälpmedel. Verksamhetschefen hälsar dig välkommen och utsedd kontaktman säkrar dina insatser genom att tillsammans med dig upprätta en genomförandeplan där dina insatser du är berättigad till beskrivs. Ett välkomstsamtal hålls i anslutning till inflyttningen. För att ge dig den bästa vården och omsorgen vill vi lära känna dig. Därför sätter vi stort värde på om du eller närstående berättar för oss om din levnadshistoria.

Måltiden är för de flesta höjdpunkten på dagen och vi har eget tillagningskök där maten lagas på plats i samarbete med restaurang Åshaga. Våra måltider är i världsklass! Läs mer om vår matfilosofi här »
Vi ser till att maten som serveras är god, näringsriktigt och skapar stimulans och matlust. Du väljer själv hur du vill inta dina måltider, i gemenskap med andra eller i din egen lägenhet. Vi vill att du ska gå från matbordet och längta till nästa måltid. Veckans måltider anslås på varje avdelning.

För att ge dig en kvalitativ hälso- och sjukvård har vi sjuksköterskor på plats veckans helgfria vardagar mellan kl. 07.30-16. De delegerar, instruerar och handleder våra medarbetare. Övriga tider finns företagets sjuksköterskepatrull att tillgå. Vår fysioterapeut som finns på plats i verksamheten på fredagar instruerar och handleder våra medarbetare i rehabiliterande förhållningssätt.

Vi arbetar tvärprofessionellt och varje vecka hålls teammöte där samtliga professioner deltar för att säkra och främja din hälsa då du bor hos oss. Läkare besöker oss varannan vecka och möjligheten finns till hembesök hos dig.

Vi har rutiner för att säkerställa den dokumentation som rör dig.

Då du bor hos oss ingår följande i din avgift: vårdsäng med madrass, trygghetslarm, fönsterputs två gånger per år, städning var fjortonde dag (slutstädning ombesörjer du själv), TV-licens, städmaterial, rengöringsmedel, plastpåsar för avfallsbruk, toalettpapper, papperskorg, glödlampor och tvättmedel.

Aktiviteter

Vår målsättning är att de aktiviteter som erbjuds ska skapa en trivsam och social samvaro och att de bidrar till en innehållsrik och varierad vardag. Aktiviteter erbjuds och planeras i samråd med L E V A -inspiratören på Åshaga vårdboende. Vi anslår veckans aktivitetsutbud på varje avdelning. Vanligt förekommande aktiviteter är gymnastik, frågesport, bingo, högläsning, bakning, pub och musikunderhållning men även filmkvällar och idrottsevenemang uppmärksammas på stor skärm. Vi är glada för fest och uppmärksammar årets högtider, gåsamiddagen är mycket populär. Du har stora möjligheter att påverka aktivitetsutbudet genom att delta och göra din röst hörd i de boenderåd som hålls med jämn frekvens under året.

Din kontaktman uppmärksammar och dokumenterar dina intressen då genomförandeplanen upprättas tillsammans med dig. Oavsett om ditt intresse är konst och målning, dans och musik eller shopping på stan ser vi till att du får ditt behov tillgodosett med jämna mellanrum. Vi tycker om att vistas ute och alla som vill får komma ut för en nypa luft varje dag.

Vår organisation

Verksamheten leds av verksamhetschefen. Verksamhetens samordnare administrerar, planerar och organiserar arbetet på avdelningarna i samråd med verksamhetschefen som båda finns på plats på kontorstid veckans helgfria vardagar.

Vi har personal med adekvat kompetens på plats dygnet runt fördelat på de båda avdelningarna.

Det går alltid att nå våra medarbetare per telefon under arbetstid. Skickar du e-post får du alltid svar senast påföljande helgfria vardag.

Våra medarbetare

Hos oss har 21 medarbetare sin ordinarie anställning: undersköterskor och vårdbiträden, sjuksköterska och fysioterapeut utöver verksamhetschef och samordnare. Du känner igen våra medarbetare på de blå arbetskläderna och att de bär synlig namnbricka.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och många av våra anställda är tvåspråkiga. Samtliga medarbetare kan uttrycka sig väl i tal och skrift.