Hemtjänst

Möjligheternas hemtjänst

Adium hemtjänst finns till för dig som behöver stöd i ditt eget hem. Vårt mål är att stödja dig att bo kvar i det egna hemmet så länge du önskar och det är möjligt. Vår värdegrund L E V A som står för Lyhördhet, Engagemang, Vilja och Ansvar genomsyrar allt vårt arbete där du som kund alltid sätt i första rum. Vår ambition är att du ska ha samma medarbetare som regelbundet kommer till dig och att dina insatser ges på de tider som är överenskomna.

Vi arbetar för att alltid sprida en positiv och glad stämning, skapa trygghet och ge dig vår helhjärtade uppmärksamhet. Vi som arbetar i hemtjänsten tycker om vårt jobb. Vi lyssnar till vad du vill och försöker tillmötesgå dina behov, förväntningar och önskemål inom ramen för det bistånd du beviljats.

Vi lägger stor vikt vid första mötet där du initialt träffar verksamhetschefen. Därefter tar kontaktman vid som tillsammans med dig kommer överens om hur insatserna ska utföras utifrån ditt biståndsbeslut. Närstående är välkomna att delta om du önskar detta.

Vi samverkar med den kommunala hemsjukvården och utför hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation/instruktion av den legitimerade personalen.

Önskar du insatser som inte ryms inom ramen för ditt bistånd har vi möjlighet att skräddarsy lösningar som hushållsnära tjänst.

Besökshundsteamet Lisa och Nanuk som jobbar för Adium i Varberg