Hur du väljer oss

Steg 1. Kontakta din kommun
Kontakta handläggaren i din kommun för att göra en ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Den som hanterar din ansökan i de kommuner vi har avtal med kallas för omsorgshandläggare eller biståndshandläggare. Denne person gör en utredning av dina behov tillsammans med dig och fattar ett beslut om vad du är berättigad till. En ansökan om hemtjänst kan ta några veckor att behandla medan en ansökan till ett boende är lite mer omfattande och kan ta lite längre tid.

Steg 2. Välja hemtjänst eller önska boende
Beviljas din ansökan väljer du utförare av hemtjänst eller det boende som passar dig.
Möjligheten att välja kan se olika ut i olika kommuner. I Ängelholm och i Varberg har du rätten att välja utförare av hemtjänst då kundval inom hemtjänst bedrivs. Får du ett beslut på boende i Ängelholm eller i Vansbro avgör kommunen vilket boende du ska flytta till. Du har alltid rätten att önska dig till de boenden som vi är driftsansvariga för. Du får gärna kontakta oss för mera information eller göra ett besök i våra verksamheter.

Steg 3. Vi kontaktar dig
Väljer du oss som utförare kontaktar vi dig omgående för att planera din hemtjänst eller inflyttning till boendet. Ansöker du om och får beslut om hemtjänst besöker verksamhetschefen dig alltid i din bostad i samband med uppstart av dina hemtjänstinsatser.

Hushållsnära tjänster
Önskar du oss som utförare av hushållsnära tjänster tar du kontakt med verksamhetschefen för respektive verksamhet direkt. Läs mer om våra hushållsnära tjänster här »