Vår kvalitetspolicy

Adium arbetar med kvalitet fokuserat i alla processer. Våra processer och styrdokument ska förstås av hela organisationen. Genom processer och med hjälp av våra styrdokument ska organisationen garanteras ständig utveckling och förbättring.

Alla som arbetar på våra arbetsplatser i företaget har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör:

Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar våra tjänster efter kundens behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi vill vara kundens första val

Våra kunders behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje möte blir en god referens för framtida affärer.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i våra tjänster. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kundens föränderliga behov.

Vi har hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta kundens behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för våra tjänster. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra medarbetare, underentreprenörer och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.