Förändrat ägarskap och styrelse i Adium Omsorg

_42A2541w1

Från den 21 juni 2018 är Tommy Skörd ensam ägare till Adium Omsorg AB. Avgående delägare och styrelseledamot, Örjan Samuelsson kommer framgent satsa på vidareutveckling av sina andra bolag. Vi på Adium tackar för allt engagemang Örjan lagt ner i företaget och önskar lycka till med framtida utmaningar.