Avslag på tillståndsansökan särskilt boende

boende1

IVO ger avslag på företagets tillståndsansökningar på särskilda boenden. Nedan ger företagsledningen till Adium Omsorg en information över det inträffade.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har meddelat att de ger avslag på företagets inlämnade ansökningar om att få bedriva vård och omsorg på särskilda boendena Åshaga, Bokhöjden och Karlslund i Ängelholm samt Bergheden i Vansbro.

IVO menar att Adium Omsorg inte skött sina ekonomiska skyldigheter på ett korrekt sätt. Det IVO syftar på i sitt avslag härrör från ett annat bolag som ägdes av en av företagets tidigare ägare. Det har således inte med driften av Adium Omsorg att göra och har enligt vår uppfattning oförskylt kommit till Adium Omsorgs nackdel.

Vi vill med denna information göra några förtydliganden. Adium Omsorg har aldrig haft betalningssvårigheter under de 12 år företaget har bedrivits. Vi har nogsamt betalat alla löner, skatter/sociala avgifter och andra förekommande utgifter. Företaget har inga betalningsanmärkningar eller andra anmärkningar inom ramen för ansvaret.

Företagsledningen anser att beslutet om avslag är felaktigt och tar nu juridisk kompetens till hjälp. Adium Omsorg kommer överklaga beslutet från IVO och vi inväntar sedvanlig rättslig prövning.

Adium Omsorg kommer fortsatt ansvara och driva verksamheterna professionellt och kvalitativt i avvaktan på den rättliga prövningen. Berörda kommuner är informerade och vi har en god dialog över det inträffade.

I dagsläget är det denna information vi har och vi hoppas att ovan kan reda ut ett och annat frågetecken.

För ytterligare frågor kontakta företagets ägare/styrelseordförande Tommy Skörd på tel. 070-745 44 13.