Förvaltningsrätten ger Adium Omsorg tillfälliga tillstånd för särskilda boenden

Med anledning av att Inspektionen för vård och hälsa (IVO) har avslagit Adium Omsorgs särskilda boendeansökningar avseende Åshaga, Bokhöjden, Karlslund och Bergheden har Adium Omsorg överklagat beslutet.

Den 3 augusti beslutade Förvaltningsrätten om att företaget får tillfälliga tillstånd att driva vidare verksamheterna i avvaktan på ett slutgiltigt avgörande av målet. Detta mot att det inte framkommer något starkt motstående intresse som talar emot företaget att fortsatt driva verksamhet samt att det skulle innebära betydande olägenheter för företaget som för kund och medarbetare om Adium Omsorg skulle lämna ifrån sig verksamheterna till respektive kommun omgående.

För ytterligare frågor eller information kontakta företagets ägare/styrelseordförande Tommy Skörd på tel. 070-745 44 13.