Fortsatt förtroende för drift av särskilda boenden i Hjärnarp

Ashaga exterior_w1

Den 29 oktober fick Adium Omsorg besked att vi vunnit upphandlingen av de särskilda boendena Åshaga och Bokhöjden i Hjärnarp som ligger strax utanför Ängelholm.

Det är mycket glädjande att vi åter igen får kommunens förtroende att driva de båda verksamheterna vidare med avtalsstart 2019-01-01 och som längst till 2025-04-01 (3+3 år).

Avtal tecknades den 9 november och inför den första avtalsperioden tom 2022-04-01 kommer fokus bland annat vara på införande av digital teknik och nytt arbetssätt enligt IBIC, Individens Behov i Centrum.