Förenade Care AB förvärvar Adium Omsorg AB

Förenade Care AB förvärvade den 19 december 2018 Adium Omsorg AB.

Detta innebär att Adium Omsorg AB:s samtliga verksamheter har fått en ny ägare och huvudman.

Både Förenade Care AB och Adium Omsorg AB har en tydlig kvalitetsprofil och förvärvet skapar stärkt utvecklingen av kvalitet och trygghet.

Adium Omsorg AB har sedan 2005, satt sin stolthet i att bedriva äldreomsorg som bygger på kvalitet, trygghet och goda relationer.

Förvärvet förändrar inte förutsättningarna för vårdtagarna eller anställda i Adium Omsorg AB:s verksamheter, verksamheterna fortsätter med samma avtal och med samma omvårdnadspersonal.

Adium Omsorg AB:s ägare och ledning tackar alla medarbetare och kunder för de gångna 13 åren och önskar Förenade Care AB lycka till.


Tommy Skörd
Styrelseordförande/Ägare
Adium Omsorg AB