Om oss

Adium Omsorg AB förvärvades av Förenade Care AB i december 2018. Förenade Care är ett familjeföretag med verksamheter inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård, socialt boende, måltidsservice och personlig assistans.

Förenade Care har sedan 1993 bedrivit god vård och omsorg genom entreprenörer och eldsjälar samt engagerade och kunniga medarbetare. Med drygt 3000 anställda är det ett av Sveriges största vårdbolag och driver verksamheter på uppdrag av kommuner, regioner och landsting runt om i Sverige. Av ungefär 50 verksamheter är de flesta koncentrerade till Skåne, Stockholm och Uppsala. Vård- och omsorgsboende är kärnan i Förenade Care men uppdragen täcker fler områden och verksamhetsinriktningar: Oavsett verksamhetsinriktning så satsar Förenade Care på en bra arbetsmiljö med medarbetare som får möjlighet till kompetensutveckling med god kvalitet.

Adium Omsorg AB bildades 2004 av två entreprenörer, Tommy Skörd och Örjan Samuelsson, med många års erfarenhet inom vård och omsorg. Företaget startade upp sin första verksamhet inom kundval hemtjänst i Varberg. Adium Omsorg har sedan dess utökats till att omfatta flera välfungerande verksamheter; från Ängelholm i söder till Vansbro i norr inom affärsområdena boende, hemtjänst, hushållsnära tjänster och personlig assistans. På ett av våra boenden i Ängelholm driver vi en restaurang som varje dag distribuerar näringsriktiga och smakfulla måltider till våra äldre. 
 

Ungefär 300 medarbetare har Adium som sin arbetsgivare och företaget omsätter ca 91 mkr på årsbasis.

Det du ger får du tillbaka

Det är betydelsen av vår logotyp som liknas vid en bumerang med bollar i rörelse. Bumerangen står i växelverkan med bollarna som symboliserar företagets växande affärsområden.