Organisation

Adium ägare

Tommy Skörd

Tommy Skörd har sedan slutet av 80-talet arbetat i ledande befattningar inom äldreomsorg och sjukvård, såväl i kommunal som privat regi. Hans utbildningsbakgrund är vårdgymnasium, vårdhögskola samt ekonomiutbildning och ledarskapsutbildning vid IHM. Med mer än 30 års erfarenhet av äldreomsorg startade han tillsammans med en tidigare delägare, Örjan Samuelsson, bolagets första verksamhet 2007. Tommy var VD i Adium tills för fem år sedan, då uppdraget överlämnades till nuvarande VD. Tommy är idag styrelseordförande i bolaget, en roll som han innehar jämsides med ägarskapet för bolaget. Tommy har under tre år även varit styrelseledamot i Vårdföretagarna ALMEGA med engagemang att utveckla den privata vårdsektorn. Från den 21 juni 2018 är Tommy ensam ägare till företaget.

Adium styrelse

Adium styrelse består av Pernilla Lidén, Tommy Skörd och Louise Wagland.

Adium företagsledning

VD Pernilla Lidén, utbildad i arbetsvetenskapligt program med sociologi som huvudämne och inriktning arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Pernilla har tidigare arbetslivserfarenhet som undersköterska, enhetschef och övergripande chef för verksamhetschefer.

Ekonomichef Louise Wagland, utbildad businessekonom vid Lunds Universitet med mångårig erfarenhet från kommunalt och privat vårdföretagande.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Elin Cronerud, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom palliativ omvårdnad, ledarskap och barn och ungdomssjukvård. Elin har bland annat arbetat på Barnakuten på Helsingborgs lasarett samt på konsultbasis för Medicore.

Kostchef Malin Andersson, utbildad kock. Malin har arbetslivserfarenheter som kostchef i Ängelholms sjukhuskök med tillhörande Restaurang Lindhaga, Region Skåne. Malin är ansvarig för restaurang Åshaga och tillagningsköket på Bokhöjden.

Verksamhetschef Karin Åkesson, sociala omsorgsprogrammet i Växjö. Ansvarig för Åshaga och Bokhöjden vårdboende i Ängelholm. Karin har arbetslivserfarenheter som undersköterska, biståndshandläggare och enhetschef inom kommunal verksamhet. Karin har tidigare varit verksamhetschef för Adiums hemtjänst i Ängelholm.

Verksamhetschef Adrian Karlsson, leg sjuksköterska med inriktning psykiatri. Ansvarig för kundval hemtjänst och personlig assistans i Varberg. Adrian har arbetslivserfarenheter som undersköterska, leg sjuksköterska inom kommunen samt som verksamhetschef i privat regi.

Verksamhetschef Britt-Marie Nordström, Sociala omsorgsprogrammet i Stockholm. Britt-Marie har arbetslivserfarenheter som omsorgspedagog/personlig assistent och har arbetat som enhetschef i kommunal verksamhet. Idag ansvarig för Karlslund vårdboende.

Verksamhetschef Ulrika Halvars, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom akutsjukvård på högskolan i Dalarna. Ulrika har arbetslivserfarenheter som personlig assistent, undersköterska och som sjuksköterska inom öppenvårdspsykiatri och ambulanssjukvården. Ulrika är ansvarig för Bergheden äldreboende, hemtjänst och öppen dagverksamhet i Äppelbo som ligger strax utanför Vansbro.

Från vänster; Louise Wagland, Britt-Marie Nordström, Ulrika Halvars, Pernilla Lidén, Karin Åkesson, Malin Andersson och Adrian Karlsson.

Övriga företagsresurser

Gemensamma resurser inom ekonomi, administration, personal/lön, hälso- och sjukvård, upphandling/information, utveckling och kvalitet är lokaliserade till företagets säte och huvudkontor i Ängelholm.