Organisation

Förenade Care verkställande ledning

VD Christer Henriksson
Vice VD Madeleine Lundström
Ekonomichef Anneli Ask
Marknadschef Mia Palmé
Vårdchef Kerstin Jönsson
Personalchef Robert Wikgren
www.forenadecare.com

Adium Omsorg stabsfunktioner

Regionchef Pernilla Lidén, utbildad i arbetsvetenskapligt program med sociologi som huvudämne och inriktning arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Pernilla har tidigare arbetslivserfarenhet som undersköterska, enhetschef och övergripande chef för verksamhetschefer.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Jönsson, även MAS, utbildningsansvarig och vårdchef i Förenade Care.Leg. sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri, obstetrik och gynekologi samt hälso- och sjukvårdsadministration. Har även individuell ledarskapsutbildning.

Kostchef Malin Andersson, utbildad kock. Malin har arbetslivserfarenheter som kostchef i Ängelholms sjukhuskök med tillhörande Restaurang Lindhaga, Region Skåne. Malin är ansvarig för restaurang Åshaga och tillagningsköket på Bokhöjden.

Verksamhetschef Karin Åkesson, sociala omsorgsprogrammet i Växjö. Ansvarig för Åshaga och Bokhöjden vårdboende i Ängelholm. Karin har arbetslivserfarenheter som undersköterska, biståndshandläggare och enhetschef inom kommunal verksamhet. Karin har tidigare varit verksamhetschef för Adiums hemtjänst i Ängelholm.

Verksamhetschef Adrian Karlsson, leg sjuksköterska med inriktning psykiatri. Ansvarig för kundval hemtjänst och personlig assistans i Varberg. Adrian har arbetslivserfarenheter som undersköterska, leg sjuksköterska inom kommunen samt som verksamhetschef i privat regi.

Verksamhetschef Britt-Marie Nordström, Sociala omsorgsprogrammet i Stockholm. Britt-Marie har arbetslivserfarenheter som omsorgspedagog/personlig assistent och har arbetat som enhetschef i kommunal verksamhet. Idag ansvarig för Karlslund vårdboende.

Verksamhetschef Ulrika Halvars, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom akutsjukvård på högskolan i Dalarna. Ulrika har arbetslivserfarenheter som personlig assistent, undersköterska och som sjuksköterska inom öppenvårdspsykiatri och ambulanssjukvården. Ulrika är ansvarig för Bergheden äldreboende, hemtjänst och öppen dagverksamhet i Äppelbo som ligger strax utanför Vansbro.

Övriga företagsresurser

Gemensamma resurser för Adium Omsorgs verksamheter inom ekonomi, administration, personal/lön, hälso- och sjukvård, upphandling/information, utveckling och kvalitet är lokaliserade i Ängelholm.

Huvudkontor Förenade Care, Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö. Telefon: 040-601 81 00. www.forenadecare.com