Organisation

Förenade Care verkställande ledning

Koncerndirektör Christer Henriksson
VD Madeleine Lundström
Ekonomidirektör Anneli Ask
Marknadsdirektör Mia Palmé
Vårddirektör Kerstin Jönsson
Vård och kvalitetsdirektör Titti Gohed
HR-direktör Robert Wikgren
www.forenadecare.com

Adium Omsorg stabsfunktioner

Regionchef Pernilla Lidén, utbildad i arbetsvetenskapligt program med sociologi som huvudämne och inriktning arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Pernilla har tidigare arbetslivserfarenhet som undersköterska, enhetschef och övergripande chef för verksamhetschefer.

Verksamhetschef Ymer Ilirzon, ansvarig för Åshaga och Bokhöjden vårdboende.

Verksamhetschef Maria Bröme, ansvarig för Karlslund vårdboende.

Verksamhetschef Maria Englund, ansvarig för Bergheden äldreboende.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Jönsson, även MAS, utbildningsansvarig och vårddirektör i Förenade Care. Leg. sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri, obstetrik och gynekologi samt hälso- och sjukvårdsadministration. Har även individuell ledarskapsutbildning.

Kostchef Malin Andersson, utbildad kock. Malin har arbetslivserfarenheter som kostchef i Ängelholms sjukhuskök med tillhörande Restaurang Lindhaga, Region Skåne. Malin är ansvarig för restaurang Åshaga och tillagningsköket på Bokhöjden.

Övriga företagsresurser

Gemensamma resurser för Adium Omsorgs verksamheter inom ekonomi, administration, personal/lön, hälso- och sjukvård, upphandling/information, utveckling och kvalitet är lokaliserade på huvudkontor Förenade Care, Murmansgatan 126, 212 25 Malmö. Telefon: 040-601 81 00. www.forenadecare.com