Personlig assistans

Söker du en seriös och pålitlig utförare av personlig assistans? Du som har blivit beviljad personlig assistans av kommunen eller Försäkringskassan är välkommen att välja oss som din utförare.

Du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med stöd av en personlig assistent som är med dig delar av dagen eller hela dygnet.

Den personliga delen
Vi lägger lika stor vikt vid personlig som vid assistans. Den personliga assistent du väljer att ha vid din sida vill berika din vardag. Det är vad omtanke, vänlighet och service handlar om. Det är så vi gör personlig assistans personlig.
Vi har ett tydligt mål: vi ska underlätta det liv du vill leva, med dina drömmar, intressen, egenheter och vanor.

Stöd till att leva livet
Personlig assistans är ett alldeles speciellt samarbete. Vi på erbjuder assistans för en självständig vardag och ökad livskvalitet. Den goda assistansen skapar vi tillsammans, efter varje enskild persons förutsättningar, behov och önskemål.

Värdegrund
Vi arbetar utifrån vår värdegrund som innebär:
• Självbestämmande
   - möjlighet till att kunna leva ett självvalt och oberoende liv
• Meningsfull tillvaro och sammanhang
   - livet utformas efter möjligheter, önskemål och behov
• Trygghet
• Respekt för privatliv och personlig integritet
• Individanpassning och delaktighet
   - skräddarsydd assistans för en självständig vardag
• Gott bemötande
• Insatser av god kvalitet
   - Ditt val & Din vardag - vårt kvalitetsuppdrag

Är du intresserad av att bli vår kund?

Kontakta oss för ett personligt första möte. Vi träffar dig där du känner dig trygg; antingen det är på hemmaplan, på företagets kontor eller vald neutral plats. Du berättar för oss om vem du är, vilka behov du har och vilka förväntningar du har på oss som utförare. Vi berättar om företaget, våra arbetssätt, vilka möjligheter vi har att tillgodose de behov du har och om vi kan infria förväntningarna. Vi har tystnadsplikt.

Referenser

Kontakta oss om du vill veta mera om hur vi fungerar som assistansbolag och vi förmedlar kontaktuppgifter till referenspersoner.