Corona

9 FEBRUARI 2022
Idag den 9 februari går pandemin i Sverige in i en ny fas, förhoppningsvis är det slutet på en lång resa. Restriktionerna lättar och samhället öppnar upp vilket är något vi verkligen längtat till.
Smittläget är fortfarande högt i samhället och även om det nu öppnas upp så håller Folkhälsomyndigheten kvar de rekommendationer som sedan tidigare gäller för vård och omsorg. Våra sköra boende behöver fortsättningsvis skyddas så långt det är möjligt. Det betyder att verksamheterna ska fortsätta smittspåra boende och personal vid misstanke om en covidsmitta, stanna hemma vid sjukdom och fortsätta möjliggöra säkra besök och aktiviteter.
Vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien och Smittskydd som finns i respektive region. Att vaccinera sig är vårt främsta motmedel mot smittspridning, svår sjukdom och död i covid 19.
Det är fortsatt viktigt att vi alla hjälps åt, håller oss uppdaterade och följer de rekommendationer som gäller när vi besöker verksamheterna. Vi förespråkar att vi alla har en god symtomkontroll så vi endast är i våra verksamheter när vi är friska och utan symtom.
Här kan du läsa mer om vad som gäller efter den 9 februari De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari — Folkhälsomyndigheten
Stort tack till alla boende, närstående och all fantastisk personal för det goda samarbete och tålamodet. Du är alltid välkommen att höra av dig till ansvarig chef för verksamheten och ställa frågor och diskutera ev. individuella önskemål.

17 DECEMBER 2021
Pandemin håller sig fortfarande kvar och vi står åter igen inför ett ovisst läge med en ny mutation som verkar vara mer smittsam. Under vintern kommer även andra virussjukdomar bland annat säsongsinfluensa som kan påverka. Våra verksamheter arbetar efter de rutiner och rekommendationer som gäller för vård och omsorg. Vi följer nogsamt myndigheterna i Sverige och anpassar om nya direktiv kommer beroende på hur smittläget ser ut i samhället.
Vaccination med en tredje dos har kommit långt för både våra kunder och personal. Vaccination, rena händer, distans och munskydd när inte avstånd kan hållas är de åtgärder som har visat bäst effekt mot smittspridning, svår sjukdom och död i Covid-19.
Det är viktigt att vi alla tar ansvar och följer de rekommendationer som gäller när vi besöker verksamheterna. Vi förespråkar att vi alla har en god symtomkontroll så att vi endast är i våra verksamheter när vi är friska och utan minsta symtom.
Vi står inför stundande jul- och nyårshelger och vi har ett stort fokus på att ge våra kunder gemenskap och firande av olika slag för att på bästa sätt bidra till livskvalitet.
Åter igen ett stort tack till alla boende, närstående och all fantastisk personal för det goda samarbetet och tålamodet. Du är alltid välkommen att höra av dig till ansvarig chef för verksamheten och ställa frågor och diskutera ev. individuella önskemål.
Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt förhoppningsvis friskare 2022!
 
15 OKTOBER 2021
Årstiderna kommer och går, nu är hösten här och vi närmar oss vintermånaderna.
Pandemin finns fortfarande kvar men restriktionerna i samhället har lättat och vi går alltmer emot ett normalt samhälle. Tyvärr innebär det inte detsamma för vård och omsorg där vi behöver fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens direktiv för att behålla en säkerhet för att undvika smittgenombrott.
Våra boende var tidigt ute med vaccindoser under början av året och det finns en oklarhet hur länge vaccineffekten består. Därför har Sverige beslutat att boende inom bland annat äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård ska erbjudas en tredje dos. Många av våra verksamheter är i full gång och vissa helt klara med detta, allt sker i samverkan med sjukvården. Vi bevakar också diskussioner om att erbjuda en tredje dos till vård och omsorgspersonal. Det är viktigt att skydda de sköra personer som bor på äldreboende från covid-19. Här nedan kan du läsa om hur smittspridning vid besök på äldreboenden kan förebyggas. Personal inom vård och omsorg - Folkhälsomyndigheten samt Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 - Folkhälsomyndigheten.
Vaccin är en viktig åtgärd för att bromsa smittspridningen och mildra viruset, vaccinet motverkar svår sjukdom och död. I Sverige är vi inte tvingade att vaccinera oss mot covid-19 utan det ligger ett stort egenansvar på var och en av oss i samhället. Det råder starka rekommendationerna att vi ska vaccinera oss och det pågår olika kampanjer för att öka vaccinationstätheten. Ovaccinerade personer måste enligt myndigheterna bibehålla restriktionerna vilket innebär att som ovaccinerad behöver man ta ett större ansvar att skydda sig själv och sin omgivning mot smitta. På Läkemedelsverkets hemsida finns tydlig information för att klargöra olika frågor om vaccinet. Detta gäller om coronavaccin - Läkemedelsverket.
Årets säsongsinfluensa spås bli svårare i år med anledning av pandemins ökade distansering som gjort att vi inte utsatts för olika virus på samma sätt. Det kan ha påverkat vårt immunförsvar och därav öka risken för sjukdom. Vaccin mot säsongsinfluensa planeras på samma sätt som tidigare år.
Vi fortsätter tillsammans att nogsamt följa de rekommendationer som både myndigheter och regionala vårdgivare ger för att på bästa sätt skydda våra sköra äldre, vår personal och bidra till att pandemin till slut ska klinga av helt. Vi förespråkar att vi alla har en god symtomkontroll så att vi endast är i våra verksamheter när vi är friska och utan minsta symtom. 
Trots detta har vi stort fokus på att ge våra boende en meningsfull vardag, gemenskap och firande av olika slag för att på olika sätt bidra till ett gott liv.
Vi tackar åter igen alla boende, närstående och all fantastisk personal för det goda samarbetet och tålamodet. Du är alltid välkommen att höra av dig till ansvarig chef för verksamheten med frågor och diskutera ev. individuella önskemål.
 
2 SEPTEMBER 2021
Nu går vi mot en ny höst och vi hoppas att alla har haft en fin sommar som också gett lite andrum i pandemin för att bjuda på trevliga aktiviteter, besök och gemenskap.
Även denna höst har viss osäkerhet med sig när det gäller pandemin. Viruset fortsätter att mutera och smittan tenderar att öka i vissa delar av landet men det berör mesta dels personer som inte har vaccinerat sig. Vaccin är den åtgärd som våra myndigheter menar kommer vara en väg ut ur pandemin. Det är därför av stor vikt för oss som hjälper våra mest sköra med vård och omsorg att så många som möjligt antar erbjudandet av vaccinering. Det gäller så klart oss alla; boende, närstående egen personal och annan personal som besöker våra verksamheter. Vaccinet skyddar visserligen inte till 100 % men ger ett gott skydd för bl.a. svår sjukdom. Det finns bra material att ta del av på Folkhälsomyndigheten som ger information om vaccinet och dess betydelse.
Kampanjmaterial — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Vi fortsätter att nogsamt följa de rekommendationer som både myndigheter och regionala vårdgivare ger för att på bästa sätt skydda våra sköra äldre, vår personal och bidra till att pandemin till slut ska klinga av helt. 
Vi tackar alla boende, närstående och all fantastisk personal för det goda samarbetet och tålamodet, tillsammans är vi snart över till en bättre tid.
Du är alltid välkommen att höra av dig tilll ansvarig chef för verksamheten och ställa frågor och diskutera ev. individuella önskemål.
 
23 JUNI 2021
Glädjande går smittan ner i takt med att vaccinationstätheten ökar alltmer i Sverige.
Myndigheterna diskuterar och planerar lättnader för att öppna upp samhället i olika steg framöver. Vi följer detta noga och ser fram emot att vi kan öppna våra verksamheter för större sammanhang vad gäller dagverksamheter, aktiviteter och underhållning av olika slag m.m. 
Men pandemin är inte helt över. De muterade virusen är luriga men nu ser vi i alla fall ljuset i tunneln och känner oss hoppfulla.
Vi följer nogsamt de rekommendationer som både myndigheter och regionala vårdgivare ger för att på bästa sätt skydda våra sköra äldre och vår personal samt bidra till att pandemin till slut ska klinga av helt. 
Vi tackar boende, närstående och all fantastisk personal för det goda samarbetet och tålamodet, tillsammans är vi snart över till en bättre tid.
Du är alltid välkommen att höra av dig tilll ansvarig chef för verksamheten för att ställa frågor och diskutera ev. individuella önskemål.
Nu står vi inför midsommar med sill såväl som jordgubbstårta och hoppas att alla våra kunder får njuta av härliga möten, festligheter och dans kring midsommarstången!
Vi önskar alla en riktigt fin och skön sommar!

26 APRIL 2021
Glädjande går vaccinationerna framåt i Sverige och ger snabbt ett individuellt skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. I takt med att allt fler vaccineras kan åtgärder inom vård och omsorg anpassas efter det skydd som vaccinet ger samtidigt som ökad smittspridning i samhället måste beaktas.
Folkhälsomyndigheten förespråkar att i ett första steg göra anpassningar av rekommendationer för vaccinerade personer. Detta kan beröra besök i och utanför verksamheten, gemensamma aktiviteter, användning av skyddsutrustning med mera. Anpassningarna bygger fortsatt på det individuella ansvaret. Den som är vaccinerad har ett gott skydd mot svår sjukdom och död, men behöver ta hänsyn till andra som ännu inte är vaccinerade. Denna anpassning av råd och rekommendationer bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs.
Forskning och studier sker parallellt med pandemin och vi lär hela tiden nytt, men det finns fortfarande frågor som inte har ett fullständigt svar. Vaccinationerna ger hög säkerhet men inte ett 100 % skydd. En person som är vaccinerad kan trots allt få smittan och även sprida smitta vidare. Beroende på hur situationen ser ut i samhället kan anpassningarna också se olika ut. Verksamheterna följer de rekommendationer som gäller i den berörda regionen och kommunen. 
Vi fortsätter att göra vårt bästa. Det går alltid bra att vända sig till ansvarig chef för verksamheten och ställa frågor samt diskutera individuella önskemål.
Länk till Folkhälsomyndighetens faktablad  

24 MARS 2021
Vi har en glädjande nyhet!
På våra särskilda boende har alla boende och personal som tackat ja till vaccinering fått sina doser. Vaccineringen är frivillig och det måste vi respektera men detta innebär att det kan finnas ett fåtal som valt att avstå. 
Vaccineringen har haft en mycket god effekt och smittspridningen har minskat allt eftersom. Det är med stor glädje som vi idag den 24 mars, drygt ett år efter pandemins start, kan konstatera att det inte finns någon boende med pågående smitta av Covid -19 i våra verksamheter. Det känns mycket tryggt att prioriteringen av att skydda våra mest sköra äldre har fungerat.
Alla särskilda boende följer de rekommendationer som myndigheter, regioner och kommuner har kring Covid -19. Det kan innebära att det ännu inte är helt öppet för besök utan att de fortsättningsvis måste arrangeras på säkra sätt i samverkan med den boende och dess närstående.
När det gäller hemtjänst pågår vaccinering i den takt som tillgängligheten av vaccin möjliggör. Det har olyckligtvis försenats på grund av olika omständigheter. Det är sjukvården i regionerna som ansvarar för att fördela vaccinet och planering görs därefter i samverkan med våra verksamheter.
Vi ser också att smittspridningen ökar i samhället på olika nivåer i landet och vi följer våra myndigheters informationen kontinuerligt och aktuella rekommendationer.
Verksamheterna har rutiner för informationsöverföring till boende och närstående som kan se ut på olika sätt utifrån deras förutsättningar. Det går alltid bra att vända sig till ansvarig chef för verksamheten och ställa frågor samt diskutera individuella önskemål.
Vi fortsätter att göra vårt bästa för att möjliggöra att våra boende ska träffa sina närstående. 
Nu pågår många förberedelser och aktiviteter inför den stundande påsken som vi hoppas ska bringa glädje och gemenskap.
Vi önskar alla en riktigt fin och Glad Påsk!
Länk till Folkhälsomyndighetens faktablad  
 
26 FEB 2021
Vaccineringen mot Covid -19 har nu varit igång ett bra tag, personal och boende på våra särskilda boenden har fått sin andra dos. Vi följer den regionala vaccineringsstrategin i samverkan med sjukvården och nu pågår vaccineringen inom hemtjänst.
Folkhälsomyndigheten lämnade den 25 februari hoppfull information om att skyddet av vaccin mot Covid-19 öppnar för vissa lättnader för de äldsta. I Sverige har sjukdomsfall och antalet dödsfall av Covid-19 minskat bland personer som bor på särskilda boenden, i takt med att andelen som vaccinerat sig mot Covid-19 har ökat. Detta öppnar för bättre möjligheter för boende att ta emot besök och den som är vaccinerad behöver inte längre vara lika försiktig som innan i sin egen lägenhet.
Trots den goda effekten av vaccinet, att skydda mot svår sjukdom och dödsfall, är det fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare. När myndigheterna vet mer om hur vaccinet skyddar mot smittspridning kan allmänna råd och rekommendationer komma att ändras. Tillsvidare behöver vi därför fortsätta med flera åtgärder för att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden. Det innebär att lokala rutiner kommer att upprättas i våra verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regionala direktiven som Smittskydd och Vårdhygien ger ut där verksamheten finns.
Vi kommer att göra vårt bästa för att försöka möjliggöra att våra boende ska kunna ta emot besök i sina lägenheter men vi behöver fortsätta att säkra upp hur närstående tar sig till den boendes lägenhet med mera.
Folkhälsomyndigheten meddelar att det är för tidigt att säga när de generella restriktioner och rekommendationer som gäller med anledning av pandemin kan lättas i Sverige. Fram till dess behöver vi alla, även den som är vaccinerad fortsätta att följa de regler och rekommendationer som gäller för att minska spridning av covid-19. Länk till faktablad 

18 JAN 2021
Vi inleder det nya året med förhoppning att vi snart kan mötas och umgås igen!
Vaccinering har påbörjats i våra verksamheter utifrån den nationella strategin samt regionernas prioritering och tillgång. Vårt mål och förhoppning är att vaccineringen ska hjälpa oss till minskad smittspridning och ett bättre skydd mot Covid -19 för våra hyresgäster/kunder, närstående och medarbetare.
Alla våra kunder/hyresgäster och medarbetare erbjuds vaccinering som planeras och sker i samverkan med region och kommun där verksamheten ligger. Det är den regionala sjukvården som ansvarar och ordinerar vaccinet. Den enskilde fyller i en hälsodeklaration inför själva vaccineringen som sedan utförs av våra legitimerade sjuksköterskor eller av personal från primärvården som verksamheten samverkar med. Vaccineringen sker i två steg med ännu en dos efter tre till fyra veckor. Fullt skydd uppnås inte förrän efter ytterligare ca två veckor efter den andra vaccineringen.
Myndigheter och regioner ser över befintliga riktlinjer kring skyddsutrustning, social distans, besök med mera, hur de ska anpassas när vaccineringstakten nu ökar i samhället. Sjukdomen är ny och det pågår intensiv forskning som gör att det kan ske olika förändringar i vårt handhavande av Covid -19. Mer information om hur det ser ut i den aktuella verksamheten kan berörd verksamhetschef lämna. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om vaccineringen.
Vi fortsätter att utföra vård och omsorg på ett säkert sätt för att förebygga och minska smittspridningen, följer och bevakar alla restriktioner som gäller för våra verksamheter.
 
23 DEC 2020
Julen närmar sig och många närstående vill besöka de äldre på våra vård och omsorgsboenden. Vi önskar att allt skulle vara som vanligt. Tyvärr kan det råda besöksförbud där aktuell kommun i samverkan med Folkhälsomyndigheten har tagit beslutet vilket vi då måste följa.
Vi vill påminna alla att göra besök på ett säkert sätt. - Tänk på att följa de skärpta nationella råden, säger Emma Peters, medicinsk ansvarig sjuksköterska på Förenade Care.
– Vi tackar alla er anhöriga som har visat stor respekt och förståelse under hösten för hur ni ska agera vid besök. Tillsammans förhindrar vi smittspridning.

Det här gäller vid besök på äldreboenden:
Fortsätt att tänka på att hålla god handhygien, att hosta och nysa i armvecket, att hålla ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom av covid-19.
- Du behöver anmäla ditt besök i förväg till verksamheten. Ring till enheten där din närstående bor innan du kommer.
- Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt.
- Var noga med handhygienen. Använd handspriten som står i entrén när du kommer.
- Du besöker din närstående i dennes lägenhet.
- Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.
- Det finns inga särskilda besökstider, men det är inte lämpligt att du gör besök under måltiderna.
- Om du vill fika tillsammans med din närstående vid besöket sker det i dennes lägenhet.

24 NOV 2020
Vintern är här och smittan med covid 19 sprids i vårt samhälle som tyvärr medför en risk att det åter kommer in i verksamheter. Olika händelser i samband med smittutbrott florerar i media, vilket skapar en stor oro för alla berörda, boende, närstående och personal. Vi vill därför berätta hur vi arbetar för att ge en inblick i hur det går till om en smitta, trots alla förebyggande åtgärder, skulle uppstå.
Om ett smittutbrott skulle bli aktuellt, oavsett om det är personal eller vårdtagare/kund, har vi direktkontakt med Smittskydd och Vårdhygien i den region verksamheten är belägen. Vi går då igenom vårt nuläge och beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risken att viruset sprids vidare.
Det kan bl.a. handla om provtagning av covid-19, ytterligare skyddsutrustning och något som vi kallar kohortvård. Kohortvård innebär att den boende som har en konstaterad smitta är inne i sin lägenhet för att smittan inte ska spridas till andra boenden. Personalen använder då full skyddsutrustning för att inte bära smittan med sig och insatser sätts in för att hjälpa den boende på bästa sätt.
Under en utbrottshantering på ett äldreboende rekommenderas att tillfälligt avråda från icke nödvändiga besök. Dessa smittbegränsande åtgärder vidtas på grund av konstaterad covid-19. Under ett utbrott bör vi därför inte ta emot några besökare då man ska minimera alla kontakter in och ut från boendet. Det är en stark rekommendation och en avrådan från besök som Smittskydd och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vid ett smittutbrott. Vi kan inte själva besluta om besöksförbud och önskar den boende få besök trots allt, planerar vi det tillsammans för att göra det så säkert som möjligt.
När en boende får en konstaterad smitta så informeras alltid närstående och den boendes läkare som ansvarar för behandling, ordinationer, när en boende ska skickas till sjukhus med mera. Vi har utrustning för att göra olika mätningar som bland annat blodtryck och hur syresättningen ser ut i blodet. Syrgas ordineras vanligtvis av en specialistläkare inom slutenvården och är därför inget som generellt finns på våra boenden. Vi hjälper er gärna med att förmedla kontakt till ansvarig läkare då samordning och god information om tillstånd och planerad vård är viktig.  
Vi förstår allas oro kring denna situation och vi försöker skapa trygghet för alla på bästa sätt. Vi fortsätter att ge god omsorg med meningsfulla aktiviteter som anpassas efter rådande situation. Nu stundar advent och vi får anpassa traditioner utefter de förutsättningar som finns men hoppas trots detta kunna sprida ljus och värme i juletid.
Vi fortsätter att ta ett gemensamt ansvar och påminner om vikten av att följa åtgärderna:
• Att du verkligen inför besöket känner efter att du är symtomfri, att du känner sig frisk och stannar hemma vid minsta symtom.
• Att under besöket hålla avstånd på minst 1,5 meter till din närstående.
• Att hålla dina händer rena genom att tvätta med tvål och vatten, använda handsprit när du kommer till din närstående, under tiden du är hos din närstående och när du lämnar din närstående.
Tillsammans hjälps vi åt för att skydda våra sköra äldre!
 
30 OKT 2020
Nu har det gått en månad sedan besöksförbudet hävdes 1 oktober. Det har varit efterlängtat för de boende att få ta emot besök och återse sina närstående och bekanta. Besökare hjälper oss med god samverkan i rutiner och checklistor som finns i våra verksamheter för att möjliggöra säkra besök.
Nu ökar smittan åter igen i vårt land och olika rekommendationer kommer från myndigheterna beroende på hur smittan ser ut lokalt i regionerna. Vi följer detta och anpassar våra verksamheter efter de råd och rekommendationer som vi får.
Det kan komma att innebära tillfälliga restriktioner med besöksförbud som i så fall beslutas i samverkan med kommunen där verksamheten finns samt med Smittskydd och Vårdhygien i berörd region. Vi hoppas så klart slippa detta och lägger stort fokus på att förhindra och förebygga smitta. Blir en smitta aktuell på en verksamhet sker all smittspårning i samverkan med Smittskydd och Vårdhygien och berörda blir informerade om situationen och beslutade rekommendationer.
Vi fortsätter att ta ett gemensamt ansvar och påminner om vikten av att följa åtgärderna:
• Att du verkligen inför besöket känner efter att du är symtomfri, att du känner sig frisk och stannar hemma vid minsta symtom.
• Att under besöket hålla avstånd på minst 1,5 meter till din närstående.
• Att hålla dina händer rena genom att tvätta med tvål och vatten, använda handsprit när du kommer till din närstående, under tiden du är hos din närstående och när du lämnar din närstående.
Tillsammans hjälps vi åt för att skydda våra sköra äldre!

30 SEP 2020
Information om säkra besök i våra verksamheter
Besöksförbudet på våra boende hävs fr.o.m. 1 oktober, rutiner upprättas då smitta och olika restriktioner i samhället fortfarande finns kvar. Vi kommer därför inte att kunna återgå helt till hur det var innan pandemin kom utan vi behöver hitta säkra sätt att arrangera besök i våra verksamheter för att skydda våra sköra äldre, besökare och vår personal. Vi lägger stor vikt på den enskildes självbestämmande om de vill ha besök och på vilket sätt de önskar att besöken ska ske.
Vi har alla ett ansvar att minska smittspridningen enligt Smittskyddslagen som gäller i Sverige. Därför är det viktigt att alla som vistas i boendet inklusive besökare följer tre grundläggande saker för att efterleva lagen och minska smittspridning:
• Att du verkligen inför besöket känner efter att du är symtomfri, att du känner dig frisk och stannar hemma vid minsta symtom.
• Att under besöket hålla avstånd på minst 1,5 meter till din närstående.
• Att hålla dina händer rena genom att tvätta med tvål och vatten, använda handsprit när du kommer till din närstående, under tiden du är hos din närstående och när du lämnar din närstående.
Vi bevakar och följer Folkhälsomyndigheternas och Socialstyrelsens direktiv i syfte att förebygga och minska smittspridning i våra verksamheter. Det kommer många nya råd och rön då Covid -19 är en ny sjukdom för mänskligheten och därför uppdateras våra rutiner allt eftersom.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och råd för att undvika smitta som är viktiga för alla besökare att känna till. Dessa finns på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se
Anpassningar sker också efter rutiner som finns lokalt i kommunen samt rutiner som Smittskydd och Vårdhygien i regionen tagit fram. Om en smitta skulle uppstå kan lokala direktiv om ev. restriktioner bli aktuella utifrån de beslut som tas.
Säkra besök kommer att planeras och verkställas utefter de lokala förutsättningarna som finns i verksamheten. Det kan därför förekomma olika rutiner som till exempel:
• Att det finns en ansvarig för besöken på boendet.
• Att besöken ska bokas i förväg för att inte för många personer ska finnas i våra lokaler samtidigt.
• Att antalet besökare är begränsat för att avstånd ska kunna hållas.
• Var besöken ska ske, i den boendes lägenhet eller andra lokaler m.m.
Verksamheterna informerar boende och närstående kring vad som gäller specifikt i verksamheten.
Vi behöver tillsammans hjälpas åt att besöken arrangeras på ett säkert sätt och att vi även tillgodoser den glädje som samvaro med nära och kära ger i mötet.
Tack för att du hjälper oss att skydda din närstående!
 
3 SEP 2020
Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av en annan typ av myndighetsstöd. Uppdraget ska vara klart senast den 15 september 2020. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga besöksförbudet till och med den 30 september 2020.
Hösten närmar sig vilket innebär att utomhusbesök kan vara svårare att utföra med ändrade väderförhållanden. Det är en mycket svår situation för boende/kunder och närstående att inte få ha frihet i att kunna besöka varandra, åka på utflykt mm. Vi förstår verkligen det och försöker ordna säkra besök på bästa sätt i dialog med dem det berör.
Att följa utvecklingen och direktiven våra myndigheter ger är högt prioriterade för att kunna vara följsamma i kommande förändringar. Våra verksamheter samverkar också med regionala myndigheter och vårdgivare för att anpassa efter deras anvisningar.
Vi är måna om att våra boende/kunder har en god vardag även om dessa måste anpassas efter rådande omständigheter. Våra Leva Livet inspiratörer och aktivitetsansvariga arrangerar tillsammans med personalen aktiviteter under trevliga och säkra former.
Vi välkomnar frågor och funderingar för att kunna ge stöd och information. I första hand kontaktas respektive verksamhetschef men det går också bra att lämna synpunkter på info@forenadecare.com
Vi fortsätter att hålla i och hålla avstånd och se fram emot en bättre tid med stort hopp om att få mötas i mer normala riskfria förhållanden! Stort tack!
 
23 JULI 2020
Socialstyrelsen har uppdaterat de allmänna råden om undantag från besöksförbudet på äldreboende.
Besöksförbudet gäller i dagsläget tom 31 augusti 2020. Förenade Care vill informera om vårt förhållningssätt till detta.
Socialstyrelsen rekommenderar att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus och att besök inomhus i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt.
Ett tillägg för undantag har gjorts för personer som kan uppvisa antikroppar efter genomgången
Covid -19. Ett krav är att det ska vara provtagningsanalyser med hög prestanda enligt Folkhälsomyndighetens vägledning. Trots att antikroppar kan påvisas så ska gällande riktlinjer med handtvätt, avstånd mm ändå följas.
Vi följer undantagen vad gäller behov av besök i livets slut men då det kvarstår en bristande tydlighet i vilka provtagningsanalyser som har tillräckligt hög prestanda så har Förenade Care valt att prioritera försiktighetsprincipen för övrigt.
Det innebär att vi i dagsläget inte gör några undantag från besöksförbudet vad gäller för personer som kan påvisa antikroppar. Vi prioriterar och fokuserar på att göra de besök som sker på ett säkert sätt efter den boendes och verksamhetens förutsättningar.
De boendes välmående är målet för allt vårt arbete och vi värnar om våra sköra äldre som bor i våra verksamheter och fokuserar på att undvika smitta av Covid – 19 så långt det är möjligt. För att understryka vikten av sociala kontakter så planerar ansvariga för våra verksamheter att besök kan ske på ett säkert sätt efter rådande omständigheter. Det kan vara besök utomhus, med plexiglas, digitala besök mm.
Vi hoppas på allas förståelse och samverkan för att så långt det är möjligt skydda våra sköra äldre och ändå ge dem en möjlighet att leva livet med omtanke, vänlighet och service enligt vår värdegrund.
Vi håller i och håller avstånd för att se fram emot den tid som kommer att komma efter denna tid med ett hopp om att få mötas i mer normala riskfria förhållanden! Stort tack!

23 JUNI 2020
Covid -19 och den stundande sommar
Då har sommaren anlänt och den kommer att vara annorlunda i år i samband med pågående pandemi med Covid -19.
Regering har förlängt besöksförbudet i alla Sveriges äldreboende t.o.m. den 31 augusti och vi följer så klart direktivet för att på bästa sätt skydda våra sköra äldre. Den sociala distansen påverkar alla och ger konekvenser i olika aktiviteter bl.a. i att kunna hålla kontakt mellan varandra. Vi lägger därför stor vikt på att samverka med boende och närstående för att försöka hitta olika lösningar att umgås med fokus på att både bryta social isolering och att förhindra smittspridning. Viktigast är att hålla armlängds avstånd, vara noga med basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning i de tillfällen där det krävs. Det är viktigt att hitta stunder av glädje och social gemenskap i vardagen trots en pandemi som pågår. 
Om en smitta trots alla förebyggande åtgärder ändå lyckas att ta sig in sker en nära samverkan mellan verksamhetsansvariga, Vårdhygien, Smittskydd och den läkarorganisation som ansvarar för den medicinska vården på boendet. Åtgärderna fokuserar på att ge den boende en individuell medicinsk vård och behandling, begränsa att smittan sprids inom boendet med smittspårning, boende och personal provtas för att identifiera ev. pågående smitta samt isolering av de som är sjuka och misstänkt smittade. Vi lägger stor vikt att ha en nära samverkan med berörda närstående i dessa situationer.
Vi hoppas så klart på att det blir fint väder men sommar kan innebära en risk för värmebölja som ger ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation för våra sköra äldre. Ett systematiskt arbete sker alltid inför varje sommar med förebyggande åtgärder för att minimera hälsoeffekterna av värmestress för våra boenden. Vi följer även här Folkhälsomyndighetens vägledning och gör riskanalyser och handlingsplaner. Det som kan komma att försvåra för verksamheterna i samband med pandemin och arbetet med att förhindra smitta är att fläktar inte ska användas i gemensamma utrymmen då det finns en ökad risk för smittspridning av viruset när luften sprids med fläktarna. Vi förbereder våra verksamheters utrymmen och boendes lägenheter i samverkan med närstående med åtgärder som på bästa sätt kan minska värmen inomhus. En värmebölja kan även bli påfrestande för personalen då skyddsutrustning måste användas som i sin tur genererar ökad värme.
Vi arbetar på samma sätt vad gäller att minska smittspridning och åtgärder vid värmebölja när det gäller personer som bor i ordinärt boende som har hemtjänst eller personlig assistans. Här behöver åtgärder anpassas efter den enskildes förutsättningar i det egna hemmet. Samverkan sker även här med närstående efter den enskildes önskan.
Har du några frågor eller annat du vill delge oss så är du välkommen att antingen kontakta ansvarig verksamhetschef alternativt skicka in din synpunkt till info@forenadecare.com
Vi önskar alla en fin sommar och hoppas att den blir så bra det går i denna svåra tid vi befinner oss i!

26 MAJ 2020
Uppdatering gällande coronavirus
Nu har det gått drygt tio veckor sedan vi införde besöksstopp på våra verksamheter på grund av smittspridningen i samhället av coronaviruset. Vi förstår att det kan vara svårt att inte få träffa sina nära och kära så som man brukar, men samtidigt är det oerhört viktigt att vi skyddar våra mest sårbara äldre. På våra boenden försöker vi så långt det går att leva livet som vanligt. Vi hjälper gärna till med att koppla upp er med er närstående via telefon eller digitalt såsom Lifesize, Skype eller Facetime. Nu har vi även på flera boende utrustat oss med skyddsväggar av plexiglas som gör det möjligt för boende att möta sina anhöriga på ett mer personligt och levande sätt.
För våra medarbetare gäller fortsatt att de ska vara hemma vid minsta sjukdomssymptom. Vi vill bara ha frisk personal på arbetsplatsen då det är viktigt att skydda både boende och personal från smitta. Utöver det följer vi som vanligt basala hygienrutiner som bl.a. innebär noggrann handhygien och rekommenderad skyddsutrustning i nära vårdarbete. Nu fokuserar vi ytterligare på det för att förhindra smittspridning och beredskap finns för att vidta ytterligare åtgärder där behov finns som exempelvis isoleringsprocesser och användning av visir och/eller munskydd om behovet uppstår.
Vår ledning har regelbundna möten för uppdatering om situationen på våra verksamheter, vi följer fortsatt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd/Vårdhygien och vid behov kan snabba beslut tas utifrån myndigheters direktiv och rekommendationer.
Om du har frågor eller känner dig orolig kring din närstående är du välkommen att kontakta respektive verksamhetschef på aktuell verksamhet. Information om situationen för andra än din egen närstående på boendet påverkas av att vi jobbar under sekretesslagen som begränsar utlämnande av information.

20 APRIL 2020
Besöksförbudet gäller alla förutom de yrkesgrupper som behövs för att driva verksamheten. Förbudet innebär att alla besök på boendena är förbjudna och man får inte heller gå på promenader med de boende, träffa dem på boendets uteplatser eller ta med sig närstående hem. Ängelholms kommuns direktiv

12 MARS 2020
Åtgärder mot smittspridning
Med anledning av coronavirusets spridning i samhället vill Adium Omsorg informera om de åtgärder vi vidtar i våra verksamheter och för vår personal.
De fakta som finns, om vem som drabbas hårdast av viruset, visar att det framförallt är äldre som är riskutsatta. Därför gör vi allt vi kan för att minska risken för smittspridning till våra äldre.
På våra boenden är besöksförbud infört som generell regel. Detta kan omprövas i särskilda situationer. Det görs då av verksamhetschef på verksamheten.
Inom hemtjänst och personlig assistans har vi en ökad vaksamhet på hur de vi stödjer mår.
Medarbetare som uppvisar symtom på influensa (hosta, snuva, halsont, feber) oavsett om de har varit i riskområde, definierat land av WHO, eller i Sverige ska stanna hemma och kontakta 1177.
Basala hygienrutiner, med noggrann handhygien, är den åtgärd som i nuläget på bästa sätt kan förhindra smittspridning. I alla verksamheter förtydligas detta arbetssätt.
Adium Omsorg följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

STOPP! Vi har infört besöksförbud p.g.a. förhöjd smittrisk! Hjälp oss med att skydda våra boende och personal genom att respektera vårt besöksförbud, tack.