Övrigt

Vi följer kollektivavtal, har avtalsförsäkringar och är medlemmar i Vårdföretagarna.

Vi hjälper dig kostnadsfritt vid ansökan och överklagan om assistanstimmar hos kommunen eller Försäkringskassan under förutsättning att du vill välja oss som utförare eller redan har oss som utförare idag. Vi hjälper dig även kostnadsfritt om du vill byta assistansbolag till förmån för oss.

Då vi driver annan verksamhet inom de respektive kommunerna har vi såväl administrativa och personella resurser att tillgå utöver de medarbetare som finns anställda inom personlig assistans. Det kan vara tryggt att veta om det skulle uppstå behov att lösa med kort varsel.

Vi är medlemmar i privata assistansordnares riksorganisation, PARO.