Bergheden Hemtjänst

I vårt avtal med Vansbro kommun erbjuder vi även hemtjänst till kunder i Äppelbo med omnejd. Vi arbetar på precis samma sätt som i Varberg och Ängelholm där vi erbjuder hemtjänst i kundval. Läs mer om vår hemtjänst här »

Våra tjänster

Vi utför samtliga biståndsbedömda insatser som inryms i kommunens insatskatalog, till exempel personlig omvårdnad, promenader, inköp, tvätt och städ.

Vi har möjlighet att leverera varma måltider från värdshuset Äppelbo veckans alla dagar. Beroende ditt biståndsbeslut lagar vi även enklare måltider i ditt hem.

Delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Biståndsbedömd anhörigavlösning som innebär att du som närstående kan lämna din anhörig tryggt i hemmet med våra medarbetare för att uträtta ärenden och delta i aktiviteter.

Hushållsnära tjänster (Läs mer om våra hushållsnära tjänster här »)

Vi har ett nära samarbete med den kommunala hemsjukvården och på delegation utför vi hälso- och sjukvårdsinsatser veckans alla dagar. Det kan till exempel handla om ge dig mediciner och följa en instruktion om rehabträning.

Medarbetare har en kontinuerlig dialog med den kommunala hemsjukvården och har teammöte månadsvis för att säkra din delegerade hälso- och sjukvård.

Våra arbetssätt

Hos oss får du en utsedd kontaktman från dag ett som du enkelt kan nå på arbetstid. Kontaktmannen har ett extra ansvar för att dina beviljade insatser genomförs och förmedlar information från dig till kollegor och ledning. Skulle kemin inte funka kan du närsomhelst byta kontaktman genom att meddela ledningen.

Utifrån ditt biståndsbeslut upprättar vi tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar som ligger till grund för de insatser du är berättigad till.

Vi har en trygg och säker nyckelhantering i det fall vi behöver nyckel till dig.

Vi har rutiner för social dokumentation och är noga med att dokumentera händelser som är av vikt.

Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetens kvalitet och tar klagomål och synpunkter på största allvar som hanteras utifrån företagets ledningssystem. Vi vill ha en nöjd kund!

Vår organisation

Verksamheten leds av verksamhetschefen och i samverkan med biträdande verksamhetschef som även är sjuksköterska på Bergheden. Ledning finns alltid att tillgå på kontorstid veckans helgfria vardagar.

Det går alltid att nå våra medarbetare per telefon under arbetstid. Skickar du e-post får du alltid svar senast påföljande helgfria vardag.

Våra medarbetare

Inom hemtjänsten har fem undersköterskor/vårdbiträden sin anställning. Samtliga har lång erfarenhet inom vårdyrket.

Du känner igen våra medarbetare på de blå arbetskläderna och att de bär synlig namnbricka.

Svenska och olika lokala dialekter talas i hemtjänsten. Samtliga medarbetare kan uttrycka sig väl i tal och skrift.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss! »