Adium som arbetsgivare

Adium vill vara kända för att leverera bästa tänkbara service, vård och omsorg. Vägen för att nå dit och att växa och utvecklas går via medarbetare och ledare i våra respektive verksamheter. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare dit du som kvalificerad medarbetare söker dig och är stolt över. Vi ställer höga krav på dig men förväntar oss att du gör detsamma på oss.

För oss är ett nära ledarskap viktigt för verksamhetens drift och utveckling varför samtliga verksamhetschefer har sin arbetsplats ute i verksamheten. Beslutsvägarna är korta och beslut tas i företagsledningen eller direkt i verksamhet. Branschen är under förändring och förväntningarna på vård och omsorg ökar men även på oss som leverantör ökar. Det kräver att vi kan tänka om och tänka nytt. Som ny medarbetare har du stora möjligheter att påverka och bidra till verksamhetens och företagets utveckling i stort.

Vi följer kollektivavtal, har avtalsförsäkringar och är medlemmar i Vårdföretagarna.

Rekryteringsförfarande

Verksamhetschefen ansvarar för all rekrytering av nya medarbetare i sin verksamhet och följer uppsatta företagsrutiner för ändamålet. Intervjuer efterföljs alltid av referenstagande.

Vi är måna om att både kund och kollegial ska känna sig trygg då vi anställer nya medarbetare varför vi begär in utdrag från belastningsregistret vid samtliga nyanställningar.

Vi tillämpar provanställning om sex månader. Anställningen bygger på en ömsesidighet där du som ny medarbetare ska känna att arbetet känns rätt likväl som verksamhetschefen eller VD för att tjänsten ska övergå i en tillsvidareanställning.

Vi erbjuder, beroende utbildning och erfarenhet ett par dagars introduktion i verksamheten tillsammans med en ordinarie medarbetare. Du ska känna dig trygg i självständigt arbete. Du får, beroende tjänst en fadder eller mentor utsedd under din provanställningsperiod som är ett stöd och som du kan vända dig till vid oklarheter och frågor.

Lönesättning är individuell och avhängig utbildning och erfarenhet.